Przykładowa konfiguracja bramki UKF (VHF/UHF)

Informacje dla administratora systemu

W tym artykule opisano, jak skonfigurować bramkę Winlink RMS na fale UKF (VHF/UHF) przy użyciu programów „RMS Packet” i „RMS Relay”.

Schemat blokowy bramki UKF

UKF1

Schemat szczegółowy bramki UKF

KOMPUTER
Wymagania dotyczące komputera i platformy są takie same, jak w przypadku korzystania z Winlink Express.
Oprogramowanie:
RMS Packet (RMS czyli Radio Mail Server) to oprogramowanie przeznaczone dla administratorów sieci
Winlink. Program służy do zarządzania i sterowania stacji radiowej UKF (VHF/UHF) umożliwiającym
przesyłanie wiadomości za pomocą AX.25 Packet Radio i VARA FM w połączeniu z serwerami CMS
i programem RMS Relay.
RMS RELAY to opcjonalny, uzupełniający program dla administratorów sieci Winlink współpracujący z
RMS Trimode, który zapewnia tymczasowe przechowywanie wiadomości i lokalny routing w przypadku
utraty dostępu do Internetu.
„Sondmodem” UZ7HO. Bez instalacyjny program wykorzystujący kartę dźwiękową jako modem TNC,
oraz obsługujący protokół AX.25.

REJESTRACJA I AUTORYZACJA BRAMKI RMS

Zanim zwrócisz się o uruchomienie stacji bramki RMS, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem sieci Winlink. Jest to warunek wstępny, który pozwoli upewnić się, że posiadasz odpowiednią wiedzę i znajomość systemu Winlink. Oprogramowanie bramki wymaga hasła i autoryzacji, aby bramka łączyła się z serwerami CMS.
Sieć Winlink wymaga od administratorów bramki:

Administratorzy są odpowiedzialni za zgodne z prawem działanie swoich stacji. Bramki RMS, które pozostają w trybie offline lub nie zgłaszają się do serwerów WL2K przez dłuższy czas, nie działają z aktualnym oprogramowaniem lub działają z naruszeniem ich licencji, są najpierw automatycznie usuwane z sieci, a następnie rozwiązywane są problemy. Stacje przenośne lub tymczasowe powinny być regularnie testowane w celu utrzymania ich w gotowości. Jeśli tego nie zrobią, ich konta zostaną automatycznie wyczyszczone.

W celu autoryzacji należy wysłać prośbę przez e-mai do Steva Watermana, K4CJX najlepiej napisać korzystając z adresu pocztowego zarejestrowanego w sieci Winlink.

Należy pamiętać, że autoryzacja przyznawana jest osobie, która posiada zalegalizowany znak wywoławczy.

Wszyskie informacje dostępne są na stronie: winlink.org/content/join_gateway_sysop_team_sysop_guidelines

Jeżeli potrzebujesz pomocy napisz do nas. Nasz adres znajdziesz w zakładce kontakt.

Na stronie www.winlink.org wchodzimy do zakładki „Downoload” a następnie „Sysop Programs”.

Wszystkie zrzuty ekranowe zrobione są z działających programów, które obecnie działają w komputerze bramki SR3WLK.

INSTALACJA I KONFIGURACJA PROGRAMU RMS Packet

Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu programu RMS Packet ukaże się okno „Site Properties” z pustymi polami, które należy wypełnić, oraz skonfigurować. Sugerowane przez nas ustawienia widoczne są poniżej:

„Sysop Base Callsign” – wpisujemy znak wywoławczy bramki RMS bez ssid.
„Password (case sensitive)” – jest to hasło które musi znajdować się w bazie danych systemu Winlink i jest związane ze znakiem wywoławczym uruchamianej bramki RMS.
Pola „Sysop Name”, „Street Address”, „City”, „State/Province”, „Country”, „Postal code”, „Sysop email” to są dane administratora bramki Winlink i nie są one nikomu udostępniane. W polu „Sysop email” podajemy adres email administratora który musi być adresem innym niż Winlink (nie @winlink.org). Po uzupełnieniu rubryk klikamy przycisk „Update” aby zapisać zmiany.

Poniżej kilka zrzutów ekranu programu „RMS Packet”, które pomogą sprawdzić poprawność konfiguracji.

Po prawidłowej konfiguracji program działa i główne okno powinno wyglądać tak jak na zrzucie poniżej.

INSTALACJA I KONFIGURACJA PROGRAMU RMS Relay

Przy pierwszym uruchomieniu pokazuje się nam okno „Select Initial Operating Mode”. Mamy dwie opcje:

Zostawiamy zaznaczoną pierwszą opcję i klikamy „Next”

Następnie pokaże się nam okno „RMS Relay Site Properites” w którym uzupełniamy rubryki. Następnie klikamy klawisz „Update”.

Większość ustawień programu „RMS Relay” nie ma potrzeby zmieniać. Poniżej zrzuty ekranowe niektórych okien pomocne przy sprawdzeniu konfiguracji.